Danh mục sản phẩm

Cách dùng sản phẩm

Cấy vi sinh vật Nano - Gro vào phân hữu cơ đã được bón góc cho cây có múi Cấy vi sinh vật Nano - Gro vào phân hữu cơ đã được bón góc cho cây có múi
Cấy vi sinh vật Nano - Gro vào phân hữu cơ đã được bón góc cho cây Thăng Long Cấy vi sinh vật Nano - Gro vào phân hữu cơ đã được bón góc cho cây Thăng Long
Agri - Gro Foliar Blend với Agri - Cal & Nano - Gro trên cây lạc Agri - Gro Foliar Blend với Agri - Cal & Nano - Gro trên cây lạc
Agri - Gro Foliar Blend với Agri - Cal & Nano - Gro trên cây bắp Agri - Gro Foliar Blend với Agri - Cal & Nano - Gro trên cây bắp
Sử dụng Agri - Gro Foliar Blend với Agri - Cal & Nano - Gro trên cây ớt Sử dụng Agri - Gro Foliar Blend với Agri - Cal & Nano - Gro trên cây ớt
Quy trình sử dụng Agri - Gro với Nano - Gro & Agri - Cal trên Dưa Hấu Quy trình sử dụng Agri - Gro với Nano - Gro & Agri - Cal trên Dưa Hấu
Agri - Gro kết hợp với nano - Gro & Agri - Cal trên hành tím Agri - Gro kết hợp với nano - Gro & Agri - Cal trên hành tím
Agri - Gro & Agri - Cal trên ruộng lúa qua từng thời kỳ phát triển Agri - Gro & Agri - Cal trên ruộng lúa qua từng thời kỳ phát triển
Hướng dẫn sử dụng  phân bón vi sinh vật NANO-GRO Hướng dẫn sử dụng phân bón vi sinh vật NANO-GRO
NANO-GRO(Biota MAX) áp dụng cho cây ăn trái NANO-GRO(Biota MAX) áp dụng cho cây ăn trái
NANO-GRO(Biota MAX) áp dụng cho cây ăn trái
NANO-GRO(Biota MAX) áp dụng cho cây ăn trái
 

(Cho trái to lớn hơn, tốt hơn)

  Chiều cao của cây quyết định khu vực phun (1 foot = 0,31m)

 

1-2   foot  (0,31m - 0,62m) phun chung quanh gốc cây 0,31m. 
3-5   foot  (0,93m - 1,55m) phun….0,31×2 =                0,62m.

  6-10 foot  (1,86m - 3,1 m)  phun….0,31×3 =                 0,93m        
 
11-20 foot  (3,41m - 6,2 m)  phun….0,31×4 =                 1,24m

Trên 20 foot phun chung quanh gốc cây 0,31× 6(9) =      1,86m hoặc hơn.