Danh mục sản phẩm

Tin tức

Sản lượng gạo toàn cầu năm 2014 đạt 503,6 triệu tấn
Bấp bênh cây cacao
Mía trắng đồng, dân trắng tay
Thu hoạch cà phê non - thiệt hại lớn
Tình trạng trộm cắp cà phê gây thiệt hại lớn cho nông dân Đắk Lắk
NANO-GRO(Biota MAX) áp dụng cho cây ăn trái
NANO-GRO(Biota MAX) áp dụng cho cây ăn trái
 

(Cho trái to lớn hơn, tốt hơn)

  Chiều cao của cây quyết định khu vực phun (1 foot = 0,31m)

 

1-2   foot  (0,31m - 0,62m) phun chung quanh gốc cây 0,31m. 
3-5   foot  (0,93m - 1,55m) phun….0,31×2 =                0,62m.

  6-10 foot  (1,86m - 3,1 m)  phun….0,31×3 =                 0,93m        
 
11-20 foot  (3,41m - 6,2 m)  phun….0,31×4 =                 1,24m

Trên 20 foot phun chung quanh gốc cây 0,31× 6(9) =      1,86m hoặc hơn.