Danh mục sản phẩm

Tin tức

Sản lượng gạo toàn cầu năm 2014 đạt 503,6 triệu tấn
Bấp bênh cây cacao
Mía trắng đồng, dân trắng tay
Thu hoạch cà phê non - thiệt hại lớn
Tình trạng trộm cắp cà phê gây thiệt hại lớn cho nông dân Đắk Lắk
NANO-GRO(Biota Max) Áp dụng cho lúa
 Xử lý đất

          Áp dụng 7 ngày trước khi trồng. Thể tích nước được căn cứ vào thiết bị và diện tích áp dụng.

1.      Tính lượng nước cần cho việc áp dụng sản phẩm (1 viên Nano-Gro® có thể dùng từ 32 đến 100 lít nước để phun tưới trên 1000m2.)

2.      Cho viên Nano-Gro® vào nước khuấy-2 phút.

3.      Phun tưới ướt đều sản phẩm lên ruộng đã chọn trước

4.      Gieo trồng hạt sau 7 ngày khi đã xử lý đất.

Xử lý hạt

         Áp dụng 1viên Nano-Gro® cho 100 đến 200 kg lúa để xử lý.

1.      Cho sản phẩm vào nước khuấy-2 phút.

2.      Áp dụng lên nhóm hạt.

3.      Trộn thật đều, đoạn để khô-5 phút cho ráo nước.  

4.      Gieo hạt.

   Cấy

1.      Cho sản phẩm vào nước khuấy-2 phút. (1viên áp dụng cho 1000m2)

2.      Đổ gần đầy chậu.

3.      Nhúng ngâm các bó cây lúa 1 phút trong chậu.

4.      Trồng, cấy.